Kriptokorinų miljöförstöring

Kriptokorinų miljöförstöring

Kriptokorinos pastoviai nyksta dėl to, kad yra naikinamos jų augomo vietovės. Šioje nuorodoje rašoma kaip sunaikinti C. charm, C.cordata biotopai. Iškirstas visas pelkių miškas ir greitu laiku ši vietove taps aliejinių palmių plantacija

Comment are closed.