Kriptokorinų arvutlustabel

Į suvestinę įtrauktos kriptokorinos randamos Malay Peninsula (įskatant Riau salas), Sumatroje ir Borneo. Sudaryta lentelė susideda iš 4 grafų:

  1. Smulkus paplitimas ( 1-oje pelkėje ar upyne)
  2. Platesnis paplitimas (daugiau nei 1-oje pelkėje ar upyne, ir paplitę atokiai vienas nuo kito)
  3. Didelis paplitimas (tarp įvairių valstybių ir salų)
  4. Nežinoma

http://illumbomb.blogspot.com/2011/08/cryptocoryne-horizontal-distribution.html

Comment are closed.